Sadolin PV67 Heavy Duty Varnish

สำหรับงานพื้นไม้ทุกชนิด ที่ต้องการความคงทนสูงสุดต่อการขูดขีด และขัดถู หรืองานประเภท Heavy duty เช่น พื้นล็อบบี้ โรงแรม เป็นต้นแห้งเร็วทำงานง่าย มีสารพิเศษซึ่งช่วยให้คงทนต่อสารเคมี ผงซักฟอก ทำให้ยืดอายุงานของไม้ให้ยาวนาน

การเตรียมพื้นผิว
พื้นที่ไม่เคยทาอะไรมาก่อน ให้ทำความสะอาดแล้ว ทาด้วย Sadolin PV67 ซีลเลอร์

ขั้นตอนการทา
ผสมด้วยทินเนอร์ประมาณ 20% ก่อน 1 เที่ยว เพื่อให้เนื้อสีของ Sadolin PV67 ซีลเลอร ์ซึมเข้าไปในเนื้อไม้ เพื่ออุดรอยเสี้ยนต่างๆ ทำให้เนื้อไม้อิ่มตัว และแห้งเร็ว หลังจากนั้นขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ก่อนทาด้วย Sadolin PV67 วานิชอีพ็อกซี่ โดยผสมน้ำยาในอัตรา1 ใน 10 ส่วน คนให้ทั่วก่อน ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วจึงผสมทินเนอร์ ประมาณ 10-15% แล้วทาลงพื้นไม้ 1 เที่ยวทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชม. แล้วจึงทาทับครั้งที่ 2 โดยไม่ต้องขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อป้องกันเศษผง และเม็ดทรายตกค้างอยู่

การแห้งของผิว
ผิวแห้งสัมผัสได้ใน 20-30 นาที แห้งทาทับได้ 2-3 ชม.

การครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 12-15 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว บนเนื้อไม้ทั่วไป

การทำความสะอาด
ล้างทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ทันทีหลังการใช้

คุณสมบัติสำคัญ
ป้องกันการแข็งตัวของสี และอายุงานของผลิตภัณฑ์ (ไม่เปิดฝา) อย่างน้อย 5 ปี หลังจากวันผลิต