Sadolin Yatch

เเหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกทุกชนิด ให้ความเงางามของเนื้อไม้ ทนต่อการขัดถูสูง และป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเล ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ให้ความคงทนเป็นเลิศต่อการขัดถูและน้ำทะเล ให้คุณสมบัติพิเศษในการบำรุงรักษาเนื้อไม้ในระยะยาว

การเตรียมพื้นผิว
ไม้ที่ผ่านการทาสีมาแล้ว ให้ขัดสีเก่าออกจนเห็นเนื้อไม้ ส่วนไม้ที่ทาด้วยแลคเกอร์ หรือ สีย้อมไม้ ให้ใช้กระดาษทรายลูบเบาๆ และไม้ที่จะทาจะต้องแน่ใจว่าปราศจากมอด ปลวก หรือแมลงกิน ไม้ต่างๆ ไม้ที่มียางไม้ควรทำความสะอาดด้วย เซลลูโลส ทินเนอร์ก่อนทา

ขั้นตอนการทา
รองพื้นด้วย Sadolin base (Wood Preserver) 1 เที่ยว (ไม้ใหม่) หรือย้อมไม้ด้วย Sadolin Classic ก่อนทาทับด้วย Sadolin Yacht ในอัตราผสม 4 ส่วนต่อทินเนอร ์ เอส-2 หนึ่งส่วน จำนวน 2 เที่ยวคนให้ทั่วทั้งก่อนทาและในขณะทา

การแห้งของผิว
ผิวแห้งสัมผัสได้ประมาณ 3-4 ชม. เริ่มทาทับได้ประมาณ 6-8 ชม. และผิวแห้งใช้งานได้ ภายใน 1 วัน

การครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 12-15 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อเที่ยว บนเนื้อไม้ทั่วไป

การทำความสะอาด
ล้างทำความสะอาดด้วยทิเนอร์ เอส-2

คุณสมบัติสำคัญ
ล้างทำความสะอาดเครื่องมือด้วย ทินเนอร์ เอส-2 ทันทีหลังการใช้งาน และล้างออก ด้วยน้ำสบู่อีกครั้ง