Sadolin - Second Nature

เกี่ยวกับ Sadolin


เป็นเวลากว่า 200 ปีมาแล้ว ที่ Sadolin ได้วิจับ และพัฒนา เพื่อให้ Sadoli เป็นผลิตภัณท์ดูแลรักษาไม้ ที่ดีที่สุด เสมือนหนึ่ง เป็นธรรมชาติที่ 2 ของไม้ โดยมุ่งเน้น เพื่อนการป้องกัน และรักษาเนื้อไม้ ให้สวยงามและคงทน ตามธรรมชาติ ฟิลม์สีของ Sadolin ยังไม่หลุดล่อน, ลอกพอง, หรือแตกเป็นสะเก็ด อีกทั้งยังซึมลึก ลงในเนื้อไม้ ทำให้สี ของ Sadolin คงทน และอยู่ได้ยาวนานกว่า


Sadolin Exterior Product Image

Sadolin Interior Product Image

Sadolin Related Product Image
 
Powered by Jeancular