Sadolin - Second Nature

Ask Our Experts

สามารถเลือกลักษณะงานให้ตรงตามความต้องการของท่านได้
งานพื้นไม้
มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้ คือ Sadolin samba, Sadolin pv67 sealerใช้คุ่กับ Sadolin pv67 Heavy Duty Varnish, Sadolin decking stain, Sadolin Parket Oil Excellence
งานเฟอรนิเจอร์ไม้
มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้คือ Sadolin samba, Sadolin yacht, Sadolin hardwood oil
งานผนังประตู วงกบ หน้าต่าง ระเบียง
มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้คือ Sadolin classic, Sadolin Extra


งานพื้นไม้


Sadolin samba ใช้กับงานพื้นบ้านภายในทั่วไป เนื่องจากเนื้อสีเป็นยูรีเทนชนิดพิเศษ จะให้การปกป้องเนื้อไม้ที่ดี ฟิลม์สีไม่เหลีองตัวซึ่งสังเกตได้โดยพื้นไม้นั้นจะไม่มีสีที่เข้มขึ้นเหมือนกันใช้ยูริเทนทั่วไป สามารถให้ความชื่นในเนื้อไม้ไหลผ่านได้ จึงทำให้ฟิลม์สีไม่แตกล่อน

Sadolin pv67 sealer ใช้คู่กับ Sadolin pv67 Heavy Duty Varnish ใช้งานพื้นไม้ภายในที่มีการเหยียบย่ำสูง เช่น พื้นไม้ที่ใช้โรงแรม พื้นห้องอาหาร เนื่องจากเนื้อสีเป็น ระบบอีพ็อกซี่ ซึ่งจะให้ความทนทานสูง สามารถซ่อมงานเป็นจุดๆ ได้อีกด้วย โดยมี sadolin pv67 sealer เป็นสีรองพื้น โดยขั้นตอนการใช้งานให้ ทาsadolin pv67 sealer 2 เที่ยวเป็นอย่างน้อย แล้วจึ่งค่อยใช้ sadolin pv67 heavy duty varnish ทาทับ 2 เที่ยว

Sadolin decking stain ใช้สำหรับงานไม้พื้นภายนอก เนื่องจากเนื้อสีเป็นสีย้อมไม้สำหรับทาพื้นภายนอกโดยเฉพาะ จึงทนแดด ทนฝน เนื้อสีสามารถระบายความชื่นได้ ทำให้สีไม่แตกล่อน เมื่อต้องการซ่อมแซมทำได้โดยทำความสะอาดพื้นผิว ไม่ให้มีฝุ่น คราบไขมัน แล้วสามารถทาทับได้เลยโดยที่ไม่ต้องขัดเปิดหน้าไม้ใหม่

Sadolin Parket oil excellence ใช้สำหรับงานพื้นไม้ภายใน เนื่องจากเนื้อสีเป็นน้ำมันชนิดพิเศษ เมื่อทาแล้วไม่มีฟิลม์สี จะให้ผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ รู้สึกถึงผิวของเนื้อไม้
งานเฟอรนิเจอร์ไม้

Sadolin samba ใช้กับงานเฟอรนิเจอร์ไม้ภายในทั่วไป เนื่องจากเนื้อสีเป็นยูรีเทนชนิดพิเศษ จะให้การปกป้องเนื้อไม้ที่ดี ฟิลม์สีไม่เหลีองตัวซึ่งสังเกตได้โดยไม้นั้นจะไม่มีสีที่เข้มขึ้นเหมือนกันใช้ยูริเทนทั่วไป สามารถให้ความชื่นในเนื้อไม้ไหลผ่านได้ จึงทำให้ฟิลม์สีไม่แตกล่อน

Sadolin yacht ใช้กับงานเฟอรนิเจอร์ไม้ภายนอกทั่วไป เนื่องจากเนื้อสีเป็นยูรีเทนชนิดพิเศษ มีความเงางาม จะให้การปกป้องเนื้อไม้ที่ดี ทนการน้ำทะเล คลอรีน และแสงแดดได้ดี ฟิลม์สีไม่เหลีองตัวซึ่งสังเกตได้โดยไม้นั้นจะไม่มีสีที่เข้มขึ้นเหมือนกันใช้ยูริเทนทั่วไป สามารถให้ความชื่นในเนื้อไม้ไหลผ่านได้ จึงทำให้ฟิลม์สีไม่แตกล่อน

Sadolin hardwood oil ใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ในสวน เนื่องจากเนื้อสีเป็นน้ำมันชนิดพิเศษ เมื่อทาแล้วไม่มีฟิลม์สี จะให้ผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ รู้สึกถึงผิวของเนื้อไม้ เมื่อต้องการซ่อมแซมสามารถทา sadolin hardwood oil ทับได้เลยงานผนังประตู วงกบ หน้าต่าง ระเบียง


Sadolin classic ใช้สำหรับงานผนังประตู วงกบ หน้าต่าง ระเบียง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากเนื้อสีเป็นสีย้อมไม้ชนิดพิเศษยึดหยุ่นได้ดี และสามารถให้ความชื้นผ่านได้จึงทำให้สีไม่แตกล่อน เมื่อต้องการซ่อมแซมทำได้โดยทำความสะอาดพื้นผิว ไม่ให้มีฝุ่น คราบไขมัน แล้วสามารถทาทับได้เลยโดยที่ไม่ต้องขัดเปิดหน้าไม้ใหม่

Sadolin extra ใช้สำหรับงานผนังประตู วงกบ หน้าต่าง ระเบียง ใช้ภายนอกโดยเฉพาะ เนื่องจากเนื้อสีเป็นสีย้อมไม้ชนิดพิเศษยึดหยุ่นได้ดีมาก ทนต่อแสงแดด และสามารถให้ความชื้นผ่านได้จึงทำให้สีไม่แตกล่อน เมื่อต้องการซ่อมแซมทำได้โดยทำความสะอาดพื้นผิว ไม่ให้มีฝุ่น คราบไขมัน แล้วสามารถทาทับได้เลยโดยที่ไม่ต้องขัดเปิดหน้าไม้ใหม่
Sadolin Exterior Product Image

Sadolin Interior Product Image

Sadolin Related Product Image
 
Powered by Jeancular