Sadolin - Second Nature

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถพบคำถามที่พบบ่อย ที่หน้านี้ ซึ่งอาจจะช่วยตอบคำถามของท่านได้

Q. เฉคสีตาม Catalog กับเฉคสีจริงจะเหมือนกันหรือไม่
ไม่เหมือนกัน เฉคสีตาม Catalog เป็นเฉคสีตัวอย่าง เท่านั้น ส่วนแคสีจริงของไม้นั้น ขึ้นกับ
1. เฉคสีไม้เดิม ว่ามีความเข้มอ่อนอย่างไร
2. การดูดซึมเนื่อสีของเนื้อไม้
3. ฝีมือในการทาสี
Q. ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนสีไม้ แต่ต้องการปกป้องเนื้อไม้ ผมควรใช้อะไรดี
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ Sadolin ทุกตัวได้ตามลักษณะการใช้งาน โดยเลือก เฉคสี Colorless ไม่มีสี
Q. ถ้าไม้มีสีเข้มมาก และอยากใช้สีย้อมไม้เพื่อให้ได้เฉคสีอ่อนทำได้หรือไม่
สามารถทำได้ โดยการฟอกไม้ ให้สีไม้อ่อนก่อน แล้วจึงทำการย้อมเฉคสีที่ต้องการ
Q. ไม้ทุกชนิดต้องน้ำยากันปลวกเสมอใช่หรือไม่
ไม่เสมอไปครับ ขึ้นกับชนิดของไม้ และอายุของไม้ด้วย โดยถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน จำเป็นต้องใช้น้ำยากันปลวก Sadolin wood preserver เพราะในเนื้อไม้มี cellulose อยู่มาก ปลวกสามารถกัดกินได้

ส่วนถ้าเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ที่มีอายุไม้มากกว่า20-25ปี ไม่มีความจำเป็นต้อง Sadolin wood preserver เพราะ cellulose ในเนื้อไม้ถูกเปลี่ยนเป็นเยื่อไม้แข็ง และมียางไม้อยู่มากจึงสามารถ ป้องกันปลวกได้ แต่ถ้าอายุไม้น้อยกว่า 20 ปี มีความจำเป็นต้องใช้ Sadolin wood preserver เพราะเนื้อไม้ยังมี celluloseอยู่มาก ยางไม้ยังไม่มากพอ ทำให้ปลวกสามารถกัดกินได้
Q. ถ้าไม้เคยทาสีย้อมไม้ยี่ห้ออื่น อยากให้สีย้อมไม้ Sadolin ได้หรือไม่
ถ้าสีย้อมไม้เดิมยังอยูในสภาพที่ดีอยู่ไม่หลุด ลอก ล่อน สามารถทาสีย้อมไม้ sadolin ทับได้เลย ถ้าสีย้อมไม้เดิมอยู่ในสภาพที่แย่ เนื้อสีหลุด ลอก ล่อน ให้ใช้กระดาษทราย ขัดเอาเนื้อสีเก่าออกให้หมดจนเห็นเนื้อไม้ จึงสามารถใช้สีย้อมไม้ Sadolinได้
Q. ต้องทาสีย้อมไม้ sadolin ทั้งหมดกี่เที่ยว
ถ้าเป็นไม้ทั่วไป ควรทาสีย้อมไม้ประมาณ 2 เที่ยว และไม่ควรทาสีย้อมไม้เกิน 3 เที่ยวเพราะจะทำให้เนื้อสีทับ ไม่เห็นลายไม้
Q. เมื่อทาสีย้อมไม้ sadolin แล้ว 3-4 ชม. สัมผัสพื้นผิวแล้วแห้ง สามารถทาทับได้เลยหรือไม่
ทาทับไม่ได้ครับ สีย้อมไม้นั้นเป็นสีน้ำมัน การแห้งตัวของสีน้ำมันมี 2 ระดับ โดยการแห้งตัวในระดับแรก เป็นการระเหยตัวของทินเนอร์ในสีน้ำมัน ซึ่งการแห้งตัวในระดับนี้กินเวลาประมาณ 2-4 ชม ส่วนการแห้งตัวในระดับที่สอง เป็นการทำปฏิกิริยาของเรชินกับออกซิเจนในอากาศ (oxidative curing) เพื่อให้เกิดการแห้งตัวของเรชินยึดเกาะกับผิวไม้ได้ดี ซึ่งการแห้งตัวระดับนี้กินเวลาประมาณ 12 ชม. จากคำถาม ซึ่งการแห้งผิวสัมผัสได้นั้นเป็นการแห้งในระดับแรกเท่านั้น เมื่อทาสีทับลงไป อาจเกิดการย่นตัวของสีได้


Sadolin Exterior Product Image

Sadolin Interior Product Image

Sadolin Related Product Image
 
Powered by Jeancular