Sadolin - Second Nature

เพื่อสุขภาพ และความปลอดภัยของท่าน

ถึงแม้ว่า Sadolin จะออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอยู่แล้ว แต่การป้องกันไว้ ย่อมดีกว่า
1. เก็บผลิตภัณท์ Sadolin ทุกชนิดให้พ้นจากมือเด็ก.
2. ควรเก็บไว้ให้พ้นจาก สิ่งที่อาจทำให้เกิดเปลวไฟ เช่น ไม่ควรสูบบุหรี่ ขณะใช้งานผลิตภัณท์.
3. ควรจะทำให้เกิดการระบายอากาศที่ ระหว่าง ใช้งาน หรือขณะที่ผลิตภัณท์กำลังแห้ง เช่นการเปิด หน้าต่าง หรือประตูทิ้งไว้.
4. ล้างคราบของสีออกจาก แปรงทาสีให้ได้มากที่สุด ก่อนทำความสะอาด. ผลิตภัณท์ประเภทสีน้ำมันควรล้างด้วยตัวล้างเฉพาะ ผฃิตภัณท์ประเภทสีน้ำควรล้างน้ำสบู่อุ่นๆ
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับ ผิวหนัง และดวงตา
6. ถ้าผลิตภัณท์สมัผัสถูกผิวหนัง ให้ใช้น้ำสบู่ล้าง
7. ถ้าผลิตภัณท์สัมผัสกับดวงตาให้ล้างด้วยน้ำเปล่าทันที และรีบไปพบแพทย์
8. เผื่อป้องกันผลิตภัณท์ล้น หรือหก ออกจากภาชนะ ควรเก็บและ เคลื่อนย้ายด้วยความระมัระวัง และในตำแน่งที่ตั้งตรง ไม่หมิ่นเหม่


Sadolin Exterior Product Image

Sadolin Interior Product Image

Sadolin Related Product Image
 
Powered by Jeancular