Sadolin - Second Nature
Sadolin YatchSadolin Yatch

เหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกทุกชนิด ให้ความเงางามของเนื้อไม้ ทนต่อการขัดถูสูง และป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเล

Sadolin Yatch เหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกทุกชนิด ให้ความเงางามของเนื้อไม้ ทนต่อการขัดถูสูง และป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเล ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ให้ความคงทนเป็นเลิศต่อการขัดถูและน้ำทะเล ให้คุณสมบัติพิเศษในการบำรุงรักษาเนื้อไม้ในระยะยาว

Sadolin Yatch
  • ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด
  • ปกป้องไม้ได้ยาวนาน
  • ป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเล
Example shot 1 Example shot 2